Ett tillverkande företag inom storköksbranschen

Skolenheter i linje med slät front.
Baksidan av samma linje. Närmst en kyl med kykskåp.
Med gavel och front som ger ett enhetligt utförande. Brickbana i samma höjd som enheterna.
Samma princip, fast nerflyttad brickbana.
Linje stående fritt för åtkomst från flera håll. Nerflyttade brickbanor.
Skolenheter i linje med slät front.
Baksidan av samma linje. Närmst en kyl med kykskåp.
Med gavel och front som ger ett enhetligt utförande. Brickbana i samma höjd som enheterna.
Samma princip, fast nerflyttad brickbana.
Linje stående fritt för åtkomst från flera håll. Nerflyttade brickbanor.

Linjer

Våra enheter uppställda i serveringslinjer!